Vores digitale fællesskaber

Beskrivelse

En elevworkshop der sætter fokus på digital mobning og trivsel.

Denne workshop for børn og unge handler om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning.
Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete forslag til, hvordan børn og unge kan styrke positive online-fællesskaber, hvor egne og andres grænser og rettigheder anerkendes.

Workshoppen består af en række øvelser, der skaber dialog om digital mobning og om fordele og ulemper ved digitale fællesskaber. Med afsæt i cases fra BørneTelefonen reflekterer eleverne over, hvordan børn og unge kan bidrage til at skabe positive fællesskaber på nettet, hvordan man passer på sig selv og andre på sociale medier, og hvordan man kan håndtere online-dilemmaer og udfordringer.

Ud over selve workshoppen modtager I efterfølgende materialer, som I kan benytte i opfølgende lektioner med klassen.

Formålet med workshoppen og eftermaterialet er, at eleverne tilegner sig viden og kompetencer til at styrke positive online-fællesskaber og hindre eksklusion og mobning online. Og at de gør sig overvejelser om, hvordan teknologier påvirker deres adfærd og fællesskaber.

Aktiviteter

Indskoling
I indskolingsworkshoppen bliver eleverne introduceret for Børns vilkårs nye figur ”Solbåt”, som igennem små film og illustrationer tager eleverne med på tre missioner for at udforske livet online. Med Solbåt som gennemgående digital ven bliver eleverne inviteret til en legende workshop, hvor der er fokus på, hvordan man skaber gode oplevelser og trygge fællesskaber i det onlineliv, som børnene er på vej ind i.

Mellemtrin
Workshoppen til mellemtrinnet taget udgangspunkt i en slags spilleplade, hvor eleverne sendes ud på tre missioner for at udforske trygge og utrygge fællesskaber på nettet. Med afsæt i cases fra BørneTelefonen reflekterer eleverne over, hvordan børn og unge kan bidrage til at skabe positive fællesskaber på nettet, og hvad voksne kan gøre for at understøtte dem.

Udskoing
Workshoppen til 7.-9.-klasses elever har til formål at belyse elevernes rettigheder, deres handlemuligheder ift. uønskede oplevelser på nettet og inviterer til en refleksion over deres digitale fællesskaber og adfærd. Eleverne arbejder med øvelser, der omhandler lovgivning ift. billeddeling, de diskuterer den virkelighed, de møder på nettet, reflekterer over algoritmers indvirkning på deres digitale liv og forholder sig til både de positive og negative aspekter ved teknologierne i dag.

Efterbehandling

Eftermaterialet består af flere aktiviteter og har en progression fra viden over holdning til handling. Når workshoppen er afholdt, sendes eftermaterialet til læreren, så den proces, som workshoppen har sat i gang, kan fortsættes og foldes endnu mere ud i klasserummet. Der er aktiviteter til 3-6 lektioner.

Formål

At eleverne

  • kan reflektere over eget liv på digitale medier.
  • kan give eksempler på, hvordan man skaber trygge fællesskaber på nettet.
  • kan udvikle ideer og handlemuligheder ift., hvad man kan gøre for at fremme egen og andres digitale trivsel.

 

Tilmelding

Skole i Aarhus Kommune (gratis workshop):

Tilmelding