Vores digitale fællesskaber

Beskrivelse

En elevworkshop der sætter fokus på digital mobning og trivsel.

Denne workshop handler om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning.

Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete forslag til, hvordan børn og unge kan styrke positive online fællesskaber, hvor egne og andres grænser og rettigheder anerkendes.

Workshoppen består af refleksionsøvelser og dialog om børn og unges liv på nettet. Med afsæt i cases fra BørneTelefonen skal eleverne selv bidrage til at udvikle ideer til, hvordan man som barn og ung kan skabe positive fællesskaber på nettet, hvordan man passer på sig selv og andre på sociale medier, og hvordan man kan håndtere online dilemmaer og udfordringer.

Formålet med workshoppen er at igangsætte refleksioner og udvikle handlemuligheder ift., hvordan man kan respektere hinandens grænser på nettet, modarbejde krænkelser og stå fast på egne og andres rettigheder.

Workshoppen kan målrettes henholdsvis mellemtrin og udskoling.

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Formål

At eleverne:

  • Kan reflektere over eget liv på digitale medier.
  • Kan give eksempler på, hvordan man skaber trygge fællesskaber på nettet.
  • Kan udvikle ideer og handlemuligheder ift., hvad man kan gøre for at fremme egen og andres digitale trivsel.