Gratis

Unge og samfund

Beskrivelse

Forståelse for samfundsfaglige sammenhænge

Temadagen vil afspejle en samfundsfaglig problematik. Det kunne fx være demokrati, velfærd, integration, ulighed eller klima, og emnet vil kunne belyses lokalt, nationalt eller internationalt, og med vægt på økonomiske eller politiske aspekter.
Elevernes samarbejdskompetence bliver sat i spil, når deres tilegnede viden skal omsættes til praksis i dagens afsluttende øvelse. Dagen kan tilpasses grundskolens ønsker og behov.

Formål

Udover tilegnelse af ny viden vil temadagen Unge og samfund styrke elevernes kreative kompetencer og udfordre deres samarbejdsevner i processen med at omsætte teori til praksis. Temadagen vil desuden styrke elevernes forståelse for samfundsfaglige sammenhænge. Forløbet bygger videre på den viden, som eleverne har tilegnet sig i grundskolen, ikke bare inden for samfundsfag, men også inden for andre fag som dansk og historie.

Sted

Aktiviteten foregår på HHX-gymnasiet i Risskov eller Viby.

Kontakt

HHX-gymnasiet, Risskov
Sus Storgaard
sus [at] aabc [dot] dk

HHX-gymnasiet, Viby
Morten Haase
meju [at] aabc [dot] dk