At udtrykke sig med æstetiske virkemidler

Beskrivelse

Over to workshops af hver 4 lektioner sætter vi fokus på, hvordan eleverne ved bevidst brug af små iscenesættelsesgreb og æstetiske virkemidler som rum, egen krop/stemme, objekter, tid, lys og lyd kan skabe æstetiske udtryk, som vækker interesse og undring hos sin modtager.

Ved hjælp af videoeksempler introducerer vi eleverne til teatergenren Performancekunst – en genre der bedst kan beskrives som kombinationskunst, der ofte befinder sig på grænsen mellem billedkunst og teater. Derefter sætter vi eleverne i gang med - via praktiske og håndgribelige øvelser - selv at afprøve æstetiske performative greb og metoder. Undervisningen veksler således mellem oplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde og visninger for klassen. En konkret opgave kan være at eleverne i grupper skaber en performativ fremførelse af et digt, hvor de forholder sig bevidst til, hvordan de bruger rum, lyd, lys og ikke mindst dem selv og deres krop og stemme som form og udtryksmiddel.

Vi forventer at klassens lærer sætter tid af til et formøde med os. Vi forventer desuden, at I som lærere er til stede og er deltagende som ekstra lærerstøtte gennem hele forløbet.

Formål

Vi har fokus på:

  • En bred faglighed, hvor der blandt andet arbejdes med elevernes selvstændighed, deres kritiske stillingtagen og åbenhed for verden omkring dem.
  • Kropsbevidsthed - hvordan kan egen krop og stemme indgå som virkemiddel i et æstetisk udtryk?
  • At undersøge samspillet mellem form og indhold i egne og andres æstetiske udtryk
  • Hvilke udtryk skaber undring frem for at levere endegyldige svar - og hvorfor?

Forløbet kan i høj grad bidrage som kompliment til den faglige undervisning f.eks i forbindelse med projektopgave.

Sted

Forløbet afvikles på skolen.

Lokalekrav: Et lokale med smartboard eller anden mulighed for fremvisning af slideshow + mulighed for at borde og stole kan ryddes til side, så alle elever kan bevæge sig fysisk rundt imellem hinanden på gulvet. Derudover mulighed for at sende eleverne ud i grupperum eller Site-specific steder på skolen, hvor de kan arbejde med deres små performances.