At udtrykke sig dramatisk med krop og stemme

Beskrivelse

Et forløb på to workshops af hver 3 timers varighed, hvor eleverne via teaterlege og teaterøvelser arbejder med at styrke deres kropsbevidsthed og evner til at udtrykke sig dramatisk og fysisk, både med krop og stemme.

Formål

Workshoppen tager primært udgangspunkt i kropssproget, med det formål, at udvikle elevernes krops- og signalforståelse. Herigennem får eleverne redskaberne til at blive bedre til mundtlig formidling samt fremlæggelse og præsentationer af et fagligt stof eller som et skuespilteknisk fundament inden et forestillingsforløb.

Sted

De to workshops afvikles på den pågældende skole. Workshoppen kræver et lokale, hvor der er plads til, at alle elever kan arbejde fysisk på gulvet samtidig.