Trivselsforløb

Beskrivelse

Oplever du dårlig trivsel i klassen? Vi tilbyder trivselsforløb for klasser med fokus på det gode fællesskab

Er der utryghed, hård tone eller højt konfliktniveau og er fællesskabet under pres i klassen? Børns Vilkår kan rykke hurtigt ud med Trivselsforløbet, når der er akut behov for at arbejde med klassens kultur.

I TrivselsForløbet sætter vi fokus på trivslen i klassen. Vi arbejder med eleverne og inddrager undervejs både lærere og forældre. Vi håndterer fællesskabets udfordringer og sætter processer i gang, som lærerene kan arbejde videre med efter forløbet.

Sammen med eleverne sætter vi klassekulturen, fællesskabet og trivslen i klassen øverst på dagsordenen. Trivselsforløbet er baseret på øvelser, teori, klassens egne erfaringer og cases fra BørneTelefonen.

Trivselsforløbet består af tre besøg i klassen á 3 x 45 min. varighed. Alle tre besøg afrundes med et refleksionsmøde for klassens primære lærere. Derudover indeholder Trivselsforløbet et forældremøde og en fælles afslutning. Vi inddrager både elever, lærere og forældre i arbejdet med klassens sociale trivsel, fordi vi mener, at alle parter har et ansvar og må arbejde sammen for at styrke fællesskabet og sikre alles trivsel i klassen.

Formål

Formålet med Trivselsforløbet er, at eleverne udvikler deres viden og færdigheder i forhold til at kunne bidrage til et positivt og trygt klassefællesskab samt at eleverne:

  • får kendskab til det fællesskabsorienterede mobbesyn, og hvorfor der kan opstå mobning og mistrivsel i skolen.
  • kan samtale om, hvad der styrker positive fællesskaber og trivsel i skolen.
  • kan udvikle og iværksætte konkrete tiltag, der kan bidrage til at forebygge mobning samt styrke positive fællesskaber og fremme trivslen i klassen.
Tilmelding