Trivsel - Social Sensibilitet

Beskrivelse

I dette forløb arbejder vi via dramatiske øvelser og fiktionsspil med elevernes fornemmelse og evne til at aflæse alt det, der er på spil i vores kommunikation - kropssprog, udstråling, social status, betoning af det vi siger m.m.

Vi bruger teaterøvelser til, på en sjov og engageret måde, at gå på opdagelse i alle de spændende nuancer, som vort sociale samvær byder på – dig, mig og alt det der sker imellem os. Der arbejdes ikke med personlige konfliktrelationer hentet fra elevgruppens egen sociale virkelighed, men derimod med en forskydning af relevante konfliktsituationer ind i en fiktiv rammesætning.

Formål

At bruge teaterpædagogiske øvelser til at skærpe elevernes opmærksomhed på, at det ikke kun er de ord, vi siger til hinanden, som har betydning for, hvordan vi har det sammen. Vi siger en hel masse med vores krop, vores tonefald og udstråling, som vi tit slet ikke selv er klar over.

Dette forløb stiller skarpt på nogle af de mange lag i vores kommunikation, og søger at give elever og lærere et sprog til at tale om noget af alt det, der – ud over de ord vi siger - er på spil i samværet med andre mennesker.

Sted

Forløbet foregår ude på skolen.

Lokalekrav: Et lokale ryddet for borde og stole, der er stort nok til at hele klassen kan bevæge sig fysisk rundt imellem hinanden på én gang.