Teaterværksted

Beskrivelse

I dette forløb arbejder eleverne gennem teaterlege og øvelser med kreativitet og der sættes fokus på fantasi og samarbejdsevne.

Forløbet udfolder sig over fem undervisningsgange med følgende overskrifter:

  1. Teaterbasisøvelser; krop, fantasi, rum
  2. improvisation; leg og lyt
  3. karakterudvikling; fantasi og krop
  4. Skab scener; fantasi og samarbejde
  5. Turboteater; visning i klassen

Formål

At styrke elevernes evne til at turde bruge sig selv, og deres egne og andres ideer. At finde på og skabe et udtryk med egen krop og fantasi. Forløbets målsætning er at give eleverne erfaring af:

  • at når de skaber karakterer med kropslig forankring, mærker de egen krop og dens udtryksmuligheder.
  • at når de arbejder sammen mod et fælles mål, øver de sig i at gå på kompromis og at lytte til egne og andres idéer.
  • at når de skaber kreativt, træner de at gå ind i en proces, hvor de ikke kender resultatet på forhånd.
Sted

Forløbet foregår ude på skolen.
Lokalekrav: Et lokale ryddet for borde og stole, der er stort nok til at hele klassen kan bevæge sig fysisk rundt imellem hinanden på én gang.