Stråling, kernekraft og radioaktivitet

Tjernobyl_TV-avis (Foto: Erik Balle)

Beskrivelse

Workshoppen “Stråling, kernekraft og radioaktivitet” sender eleverne på en aktiv og involverende opdagelsesrejse i udstillingen ”Det nysgerrige menneske”, hvor de skal undersøge forskellige typer af stråling. Fx giver vores lystunnel en sanselig oplevelse af forskellige bølgelængder, og vores tågekammer viser den konstante stråling omkring os. Disse interaktive oplevelser er afsæt for formidlingen af det elektromagnetiske spektrum, lysspektre, stråling og radioaktivitet. 

Emner som atomer, kernekraft, stråling i vores omgivelser og radioaktiv strålings indvirkning på levende celler bliver bragt i spil gennem forskellige nedslag i udstillingen, drevet af elevernes egen nysgerrighed og interesse. De forskellige nedslag giver eleverne et anvendelsesorienteret perspektiv på et komplekst emne. Eleverne lærer om, hvordan stråling på forskellige tidspunkter i historien er blevet anvendt indenfor medicin og teknologi - med større eller mindre succes. De mødes også af de dilemmaer, der gør sig gældende ved brugen af kernekraft, og de indgår i en diskussion af kernekraft som energikilde i Danmark, markerer fysisk deres holdning og giver udtryk for deres begrundelser.

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Formål

Workshoppen aktiverer elevernes viden om stråling, radioaktivitet og kernekraft gennem sanselige og oplevelsesorienterede øvelser, der udnytter museets unikke læringsrum. Workshoppen kommer blandt andet omkring typer af stråling, atomer, kerneprocesser, herunder henfald og fissionsprocesser, det elektromagnetiske spektrum, bølgetyper, lysfænomener og grundstoffer. Det teoretiske stof kobles til konkrete anvendelsesmuligheder og udfordringer i en medicinsk og teknologisk kontekst, både historisk og i fremtiden. På den måde får eleverne nye perspektiver på fænomenet stråling og lærer at forholde sig kritisk til brugen af radioaktive stoffer og forskellige typer stråling. 

Sted
Science Museerne - Steno Museet
C. F. Møllers Allé 2
8000 Aarhus C
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 87155415