At skabe historier og dramatiske situationer

Beskrivelse

En enkeltstående teaterpædagogisk workshop til eksempelvis en fagdag. En workshop, hvor elever får gang i krop og fantasi via lege og dramapædagogiske øvelser. Der arbejdes med at finde på sammen, digte historier og skabe små scener med dramatisk konflikt i grupper. Der arbejdes både med øvelser, hvor alle er i gang på gulvet samtidigt og med øvelser, hvor eleverne i grupper laver små sceniske produkter, som de viser for hinanden i klassen.

Formål

Via drama/teaterøvelser at give eleverne en kropslig og sanselig oplevelse af, hvordan de selv og sammen med andre kan skabe fortællinger og dramatiske situationer. Klassens lærer kan med fordel forud for eller efter workshoppen, arbejde med aktantmodellen på klassen, da arbejdet i workshoppen med dramatisk situation i store træk er en omsætning af denne til scenisk arbejde på gulvet. 

Sted

Workshoppen afvikles på skolen med et hold/en klasse af gangen. Kræver et lokale, hvor der er plads til at alle elever kan arbejde fysisk på gulvet samtidigt.