Retsmediciner for en dag

Retsmedicinske redskaber foran akvarium med hjerter

Beskrivelse

Retsmediciner for en dag - Naturvidenskab i virkeligheden
Ægte organer, retsmedicinske redskaber, leverceller og et kig ind bag kulisserne hos henholdsvis en retsmediciner og en retskemiker på Aarhus Universitets Hospital. Det er noget af det, eleverne kan opleve i dette forløb, hvor vi har fokus på, hvordan naturvidenskabelig forskning og viden om kroppen kan anvendes til løsning af problemer og udfordringer i det virkelige liv.

Udstillingen Videnskab er lidenskab udgør rammen, når eleverne sammen med formidleren skal efterforske et dødsfald i forbindelse med en brand. Elevernes egen viden udbygges gennem undersøgelser og iagttagelser, diskussion og forskellige aktiviteter, hvor relevante dele af udstillingen inddrages og der perspektiveres med eksempler på autentiske problematikker og genstande.

Undervejs skal eleverne nærstudere ægte organer, så de oplever forskellen på raskt og sygt væv. De skal forholde sig til en autentisk case og arbejde med molekylemodeller som led i en retskemisk undersøgelse. Her skal de også forholde sig til fordele og ulemper ved brug af forskellige typer af modeller, alt efter hvad de skal bruges til.

Afslutningsvis bliver der tid til refleksion og drøftelse af den medicinske forsknings rolle i samfundet og hvad det har af perspektiver.

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Formål

At give eleverne en forståelse for, hvordan forskning og viden om kroppen har stor betydning for løsning af hverdagsudfordringer. Dette eksemplificeres ved en retsmedicinsk case, hvor lægevidenskab, molekylærbiologi og kemi samarbejder.

Sted
Science Museerne - Steno Museet
C. F. Møllers Allé 2
8000 Aarhus C
Tilmelding

Forløbet udbydes fra oktober og kan bookes nu via Science Museernes hjemmeside

https://sciencemuseerne.dk/til-skoler/tilbud-til-skoler-og-uddannelser/g...