Gratis

Produktudvikler for en dag

Beskrivelse

Innovation handler om at omsætte gode idéer til succesfuld forretning. Præcis som det fx er omdrejningspunktet i den populære serie ”Løvens Hule”.

Udvikling af nye, innovative produkter er det, danske virksomheder lever af. Det er det, der er hjertet i hele vores samfundsmodel. At opnå en forståelse af produktudviklingens rolle i samfundet og af, hvordan nye produkter bliver til i en virksomhed. Vi optegner først i fællesskab en skitse af, hvor udviklingen af nye produkter har sin plads i samfundet. Dernæst får eleverne mulighed for i mindre grupper at arbejde med vigtige dele af at udvikle et produkt på basis af virkelige problemstillinger og egne idéer.

Der kan fx arbejdes med:

  • idégenereringsteknikker som hjælp til at få gode idéer
  • problemtræer, der kan vise, hvordan komplekse problemstillinger hænger sammen
  • skitseringsteknikker til at bearbejde løsningsforslag
  • prototypeteknikker til at vise, hvordan et produkt nogenlunde vil komme til at se ud

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Formål

  • At introducere eleverne til innovation, teknologi og produktudvikling. Eleverne får mulighed for at arbejde med idégenerering i et styret forløb, såldes de kan fornemme udfordringerne i processen og samtidig lære, at de kan få ideer til projekter ved at bruge nogle simple værktøjer.
Sted
AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C
Dollerupvej 2
8000 Aarhus C
Tilmelding