Gratis

Produktudvikler for en dag

Beskrivelse

Udvikling af nye, innovative produkter er det, danske virksomheder lever af. Det er det, der er hjertet i hele vores samfundsmodel. At opnå en forståelse af produktudviklingens rolle i samfundet og af, hvordan nye produkter bliver til i en virksomhed. Vi optegner først i fællesskab en skitse af, hvor udviklingen af nye produkter har sin plads i samfundet. Dernæst får eleverne mulighed for i mindre grupper at arbejde med vigtige dele af at udvikle et produkt på basis af virkelige problemstillinger og egne idéer.

Der kan fx arbejdes med:

  • Idégenereringsteknikker som hjælp til at få gode idéer
  • Problemtræer, der kan vise, hvordan komplekse problemstillinger hænger sammen
  • Skitseringsteknikker til at bearbejde løsningsforslag
  • Prototypeteknikker til at vise, hvordan et produkt nogenlunde vil komme til at se ud.

Formål

Forløbet tager udgangspunkt i faget Teknologi, innovation og produktudvikling. Eleven får inblik i hvordan man kan omsætte gode idéer til succesfuld forretning.

Sted
AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C
Dollerupvej 2
8000 Aarhus C
Tilmelding