MOVE Teambuilding

Beskrivelse

MOVE Teambuilding er en dag med fokus på samarbejde, trivsel og fællesskabende aktiviteter samt kort teori om støtte, opbakning og anerkendelse. Typisk varer dagen 3 timer, men dette kan variere alt efter behov.

Husk at oplyse følgende ved booking:

Hvilken skole:
Antal klasser og årgang:
Ca. antal elever/voksne
Ønske om datoer:

- 1.
- 2.
- 3.

Ønsker om start- og sluttidspunkt:
Har eleverne/klassen været på besøg før: ja / nej

Formål

  • At styrke elevernes samarbejdsevne og -vilje.
  • At styrke fællesskabsfølelsen.
  • At styrke de sociale relationer.
Sted

Trivselsforløbet kan med fordel foregå på UNO friluftcenter, der ligger midt i Risskov. 

UNO Friluftscenter
Marienlundsvej 11A
Risskov

Tilmelding

Kontakt Christian Flohr

Tlf.nr. 41859186