Gratis

Monstre på spil

Beskrivelse

Monstre på spil i kristendom, mytologi og folketro

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene overhovedet overvindes? Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også skal få indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af. 

Forfatter Morten Dürr og illustrator Julie Østergaard har til projektet udarbejdet en fortælling, som komponist Mathias Madsen Munch har komponeret et lydspor til. Lydsporet er blevet indspillet af et symfoniorkester til brug i klassen. Gennem de tre æstetiske elementer: fortælling, billeder og musik møder eleverne sammen med de to børn Felix og Anna forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med. Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse, men også gennem de medfølgende faktakort som i punktform kategoriserer monstrene.

Samtidig med at der arbejdes med de forskellige monstre i historien, får eleverne også mulighed for selv at komme med deres bud på hvad de selv er bange for, altså hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde det. I kirkebesøget vil eleverne kunne høre lidt nærmere om kirkens monstre. Hvem er de og tror man på dem i dag?

Hele projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne monstre for hinanden.

Formål

Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også skal få indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af. 

Undervisningsmateriale

Materialerne sendes via Center For Læring

Tilmelding

Tilmelding sker på hjemmesiden: www.skole-kirke-aarhus.dk

Tlf.nr. 24464882