Mini Vildmarkstur

Beskrivelse

Kom på oplevelsestur et helt døgn i den pragtfulde natur ved Kalø. Vi overnatter i shelter i skoven, hvor vi også har et fantastisk bålhus til rådighed. 
Der er rig lejlighed til at skyde med bue og pil, snitte i træ, lave smykker af gevirer og lave lækker bålmad samt hygge godt og grundigt igennem. 
Programmet er ikke fast, men der er faste punkter som "pelsning" af fasaner eller ænder til aftensmaden og en tur ud til ruinen. Vi taler om bæredygtighed og miljø. Vi befinder os midt i en nationalpark og her har disse emner stor opmærksomhed for tiden.
Som lærer vil du ofte opleve små mirakler, når børnene kommer ud i skoven og væk fra de vante omgivelser. 
Der er næsten 100% garanti for glade børn og voksne, masser af frisk luft og god stemning.

Formål

  • At give eleverne en udvidet forståelse af, at det kød vi spiser, har været levende væsner før det havnede på vores middagsborde. 
  • At give eleverne en større indsigt i naturen generelt.
  • At give eleverne færdigheder i friluftsliv.
Sted
Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde

  1. Der er fine toiletforhold, rindende vand og andre gode faciliteter.