Gratis

Matematik i naturen

Beskrivelse

Udstyret med kort og måleudstyr sendes eleverne gruppevis ud i Hasle Bakker for at arbejde med matematik og geometri i praksis. De skal bl.a. udregne bakkehøjder, foretage målinger tværs over en sø, tegne, beregne og opmåle installationer i området. Der er 14 forskellige opgaver.

Eleverne arbejder gruppevis. Hasle Bakker udlåner måleudstyr til forløbet.

Formål

Formålet er 'Matematik i anvendelse'.

  • Matematikundervisning uden for klasseværelset giver optimale muligheder for, at eleverne får øjnene op for, at matematik bruges overalt i samfundet. Samtidigt udfordres eleverne i bl.a. problemløsning og samarbejde.
Sted
Lenesvej 25
8220 Brabrand

Mødested er græsareal ved Tovshøjskolens østlige bygning ved græsplænen ud for Ungdomsskolen.