Kroppen i dansk

Beskrivelse

Dette teaterpædagogiske forløb består af fire moduler med følgende overskrifter:

  • Personkarakteristik
  • Komposition i en fortælling (flashback og tilbageblik)
  • At læse med fordobling/tomme pladser
  • Vurdering og perspektivering med kroppen (handling og tema)

Modulerne er tænkt i et samlet forløb, eksempelvis en gang ugentligt, men kan også stå enkeltvis. Hvert modul er bygget op som følger: Opvarmningsøvelser, praktisk drama-arbejde med afsæt i dagens overskrift, og hver gang afsluttes med en visning og evaluering af dagens arbejde. Der tilbydes også materiale i form af et øvelseskatalog, som læreren efterfølgende kan bruge til fastholdelse af de nye lærings- og udtryksredskaber i klassen.

Formål

Tekstlæsning og tekstforståelse med kroppen.

Et forløb med en teaterpædagog, der introducerer elever og lærere for en vifte af teaterpædagogiske øvelser, lege og greb, som efterfølgende kan implementeres direkte ind i klassens læringskultur som en motivitationsfremmende del af den måde, I lærer på i klassen.