Krop, dans og engelsk

Beskrivelse

Vi danser og laver samarbejdsøvelser, der retter sig mod en sprogtilegnelse af kropsord på engelsk og tilhørende områder, f.eks. forholdsord og verber. Vi går kroppen igennem fra fødder til hoved og undersøger kropsdelenes bevægemuligheder i form af løb, hop, krybe, langsom, hurtig, lille, stor...osv.

Vi integrerer simple danse-/teater-/bevægelsesøvelser, så de understøtter og arbejder sammen med den didaktiske fagundervisning i engelsk i indskolingen. Et forløb kan indeholde temaer om krop, bevægelse, dyr, hverdag, tøj, rumlig orientering (op/ned/foran/bagved). Ved at bruge kroppen direkte til at lære nye eller beherske engelske gloser, føler børnene det som en leg at lære, og de elsker at røre sig samtidig. 

Forløbet kan medvirke til ekstra motivation og opmærksomhed for børn, der har brug for en praktisk tilgang til læring.

Formål

At integrere simple danse-/teater-/bevægelsesøvelser, så de understøtter og arbejder sammen med den didaktiske fagundervisning i engelsk i indskolingen.

Sted

Forløbet afvikles på skolen.

Lokalekrav: Et lokale ryddet for borde og stole, der er stort nok til at hele klassen kan bevæge sig fysisk rundt imellem hinanden på én gang.