KROP

Beskrivelse

Seksualundervisning:

 • Hvorfor kan man ønske at ændre på sin krop?
 • Hvordan kan det være, at vi i dag er mere blufærdige, end vi var i 1970’erne?
 • Hvilken betydning har køn for påklædning, og hvorfor er det sådan?
 • Hvorfor har kropsidealer ændret sig gennem tiden?
 • Hvad kan man gøre for at bryde med stereotype kropsidealer?

Forløbet KROP handler om normer, tabuer og idealer for kroppen i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv.

Normer kan være positive. Men normer kan også være begrænsende. Alt for mange unge har et anstrengt forhold til deres krop. Det hænger bl.a. sammen med nogle snævre forestillinger om, hvordan kroppen skal se ud og agere.

Gennem et kulturhistorisk og normkritisk blik på kroppen arbejder eleverne med emner, som rækker ind i deres livsverden. De samfundsmæssige normer, som de oplever på egen krop, sættes op mod kulturhistorien for på den måde at vise eleverne en kulturel forankring, men også en historisk forandring. At de er historieskabte såvel som historieskabende – i de valg, de træffer.

 

 • Forløbet KROP omhandler et kulturhistorisk og nutidigt perspektiv på følgende emner:
 • Kropsidealer
 • Kropsnormer for maskulinitet og femininitet
 • Tabuisering af kønsorganer
 • Normer for køn og beklædning
 • Transkønnethed
 • Normer for hårvækst og hårfjerning
 • Normer for hud
 • Nøgenhed og blufærdighed
 • Tabuisering af kropsvæsker
 • Kropsaktivisme
 • Kroppen i det offentlige rum og på de sociale medier
 • Den pornografiske krop

Formål

I KROP vil eleverne opleve:

 • At vi ofte ikke lægger mærke til normer, idealer og tabuer for kroppen, men at de er med til at bestemme, hvordan vi skal se ud og opføre os
 • At vi er historieskabte: nutidige normer for kroppen kan have rod i ældgamle forståelser af maskulinitet og femininitet
 • At det kan være forbundet med stor skam at bryde med normer for køn og krop, men at der i kulturhistorien findes mange eksempler på mennesker, som trods dette alligevel bryder med normen
 • At brud med normer for kroppen kan ændre ved vores køns- og kropsforståelse
 • At vi er historieskabende: I de valg vi træffer er vi med til at fastholde eller bryde med stereotype forestillinger om køn og krop

Book forløbet her: https://konmuseum.dk/undervisning/udskoling/undervisningsforlob/seksualu...

Sted
KØN - museum for kønnenes kulturhistorie
Domkirkepladsen 5
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Lærervejledning til forløbene kan rekvireres ved henvendelse til Kvindemuseet.