KROP

Beskrivelse

Seksualundervisning:

Hvorfor kan man ønske at ændre på sin krop?

Hvordan kan det være, at vi i dag er mere blufærdige, end vi var i 1970’erne?

Hvilket betydning har køn for påklædning, og hvorfor er det sådan?

Hvorfor har kropsidealer ændret sig gennem tiden?

Hvad kan man gøre for at bryde med stereotype kropsidealer?

Forløbet KROP handler om normer, tabuer og idealer for kroppen i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv.

Normer kan være positive. Men normer kan også være begrænsende. Alt for mange unge har et anstrengt forhold til deres krop. Det hænger bl.a. sammen med nogle snævre forestillinger om, hvordan kroppen skal se ud og agere.

Gennem et kulturhistorisk og normkritisk blik på kroppen arbejder eleverne med emner, som rækker ind i deres livsverden. De samfundsmæssige normer, som de oplever på egen krop, sættes op mod kulturhistorien for på den måde at vise eleverne en kulturel forankring, men også en historisk forandring. At de er historieskabte såvel som historieskabende – i de valg, de træffer.

 

Forløbet KROP omhandler et kulturhistorisk og nutidigt perspektiv på følgende emner:

Kropsidealer

Kropsnormer for maskulinitet og femininitet

Tabuisering af kønsorganer

Normer for køn og beklædning

Transkønnethed

Normer for hår og hårfjerning

Normer for hud

Nøgenhed og blufærdighed

Tabuisering af kropsvæsker

Kropsaktivisme

Kroppen i det offentlige rum og på de sociale medier

Den pornografiske krop

Formål

I KROP vil eleverne opleve:

  • At vi ofte ikke lægger mærke til normer, idealer og tabuer for kroppen, men at de er med til at bestemme, hvordan vi skal se ud og opføre os
  • At vi er historieskabte: nutidige normer for kroppen kan have rod i ældgamle forståelser af maskulinitet og femininitet
  • At det kan være forbundet med stor skam at bryde med normer for køn og krop, men at der i kulturhistorien findes mange eksempler på mennesker, som trods dette alligevel bryder med normen
  • At brud med normer for kroppen kan ændre ved vores køns- og kropsforståelse
  • At vi er historieskabende: I de valg vi træffer er vi med til at fastholde eller bryde med stereotype forestillinger om køn og krop
Sted
KØN - museum for kønnenes kulturhistorie
Domkirkepladsen 5
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Lærervejledning til forløbene kan rekvireres ved henvendelse til Kvindemuseet.