Gratis

KNUST

Beskrivelse

I 2020 oplevede verden en pludselig og gennemgribende forandring.  
Hvad betyder det for os mennesker, når verden forandrer sig så voldsomt? og hvilke forskellige reaktioner er der på forandringen - sorg? savn? fordybelse? nybrud? lettelse? 

I projektet indgår et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt, formet i porcelæn, smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende påny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder.

Eleverne arbejder med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytisk blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres. Afslutningsvist samler de bogstaveligt talt stumperne og former deres egen mosaik af det nye liv efter de verdens omvæltende ændringer.  

De kristendomsfaglige aspekter af projektet omhandler teodice-problematikken. For hvor eller hvem er Gud, når verden går i stykker? Er det hans skyld? Er det menneskets? Eller er det et livsvilkår, som det religiøse sprog forholder sig til gennem narrativer, kunstbilleder og begreber? Hvad siger religionerne om dette? 

Med materialet følger produkter og vejledning til, hvordan I i klassen selv arbejder med det kreative produkt, hvor noget går i stykker og samles påny. 

Formål

Eleverne arbejder med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytiske blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres. Afslutningsvist samler de bogstaveligt talt stumperne og former deres egen mosaik af det nye liv efter de verdens omvæltende ændringer, der er sket.  

Undervisningsmateriale

Lærervejledningen sendes ud via Center For Læring. Der inviteres til en materiale café.

Tilmelding

Meld klassen til på vores hjemmeside: www.skole-kirke-aarhus.dk

Tilmelding