I Samme Båd - rollespil om ulighed

Beskrivelse

I løbet af de to-fire timer spillet varer, agerer eleverne ulande, ilande eller FN selv; de handler med råvarer og færdigproducerede varer (symboliseret ved spillekort); de forhandler, boykotter undertrykkende og krigeriske lande, sikrer sig mod kriser og katastrofer og yder udviklingsbistand. FN griber ind, skaber udvikling, sikrer menneskerettigheder eller hjælper til, når der sker katastrofer - og alt sammen overvåges af verdenspressen.

Spillet kan tilpasses jeres forløb mht. alder, varighed og deltagerantal. Ligeledes tilbydes oplæg, foredrag o.lign.

Formål

Eleverne gennemgår i løbet af spillet et stort emneforløb om FN, som de bliver præsenteret for og inddraget i på en spændende og anderledes måde. Det giver en god forståelse for de problematikker, Danmark og verdens lande står over for som en del af et globalt verdenssamfund - og for at vi kan gøre noget ved det!

Tilmelding