I et hav af plastik

Beskrivelse

Tusindvis af tons plastik ender hvert år i havet og nedbrydes langsomt til mikroplastik, som med havstrømme spredes rundt på hele kloden. Med stereoluppen zoomer vi ind på problemet, når vi åbner op for en sild og identificerer mikroplastik i fiskens fordøjelsessystem.

I dette forløb præsenteres eleverne for et hav af plastik og får øjnene op for hvilke konsekvenser, det har for livet i havet. Mikroplastik findes overalt og ender endda også i de fisk, vi fanger og spiser. I forløbet anerkender vi plastik som den fantastiske opfindelse, det rent faktisk er og retter i stedet fokus på det egentlige problem ved plastik: Et stigende forbrug, ringe genanvendelighed og dårlig håndtering af affald...

Praktisk bliver eleverne stillet over for en masse spændende ”hands on” opgaver. Eleverne hjælpes først ad med at åbne op for en sild og lede efter mikroplastik i dens fordøjelsessystem, og bliver efterfølgende introduceret for en stereolup og den fantastiske verden, der åbner sig op, når der zoomes ind! Gennem lette øvelser på forhåndsindstillede apparaturer skal eleverne stille skarpt på et hav af små fantastiske organismer og eventyrfulde havskatte.

Til overbygningselever egner dette forløb sig rigtig godt til efterfølgende rapportskrivning, hvor eleverne i Kattegatcentret får mulighed for at dele resultater samt diskutere og perspektivere sammen med underviseren på baggrund af elevernes umiddelbare nysgerrighed og undren over emnet. Med simpelt udstyr får eleverne endda mulighed for at ”knipse” og uploade billeder med op til 100 ganges forstørrelse.

Forberedelse

I er altid velkommen til at kontakte vores skoletjeneste. Hvad enten din skole har haft temadag om plastik, eller din klasse skal i gang med et længere forløb om plastik i havet, er vi klar på at tilrettelægge undervisningen således, at den spiller ind i netop jeres undervisning.

Formål

  • Oplyse om omfanget af mikroplastik i havet
  • Stille skarpt på hvilke problemer, plastik kan medføre marine økosystemer
  • Inspirere eleverne til at minimere deres eget plastikforbrug
  • Introducere eleverne til brugen af stereolupper gennem små spændende opgaver, hvor vi zoomer helt ind på nogle af havets allermindste skabninger
Sted
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa
Tilmelding

Lav en bookingforespørgsel via vores hjemmeside.

Når vi har modtaget jeres bookingforespørgsel kontakter vi jer altid for at afstemme og opfylde jeres forventninger til jeres besøg.

Tilmelding