Grundloven, rager den mig?!

Beskrivelse

Forløbet handler om demokrati, ligestilling og deltagelse i et historisk og nutidigt perspektiv. I den gamle byrådssal på museet møder eleverne via et rollespil de kvinder og mænd, som i 1800-tallet tog demokratiet til sig, og som kæmpede med hjerteblod for deres mærkesager. Det handler om inklusion og eksklusion i demokratiet før og nu – og det handler om at få lyst til og at turde deltage i de demokratiske processer.

På museet arbejder eleverne med perioden 1849-1915. Gennem et rollespil stifter eleverne bekendtskab med datidens kvinder og mænd, og vi dykker ned i de historiske kilder. For hvad var holdningerne til demokrati, hvem skulle inkluderes, og hvem skulle ekskluderes – og hvorfor? Eleverne bliver sammensat i grupper, som har hver sin holdning, og de ender med at skulle argumentere for deres holdning i en grundlovstale.

Efterfølgende er det muligt at få to ungdomspolitikere på besøg i klassen. Ungdomspolitikerne er fra to forskellige partier. De guider eleverne igennem halvanden times debatøvelser, hvor eleverne selv kommer på banen. Det handler om at få mod på at tage stilling og ytre sig.

Samarbejdet mellem Kvindemuseet og ungdomspolitikerne kombinerer et historisk blik på demokratiet med nutidens demokrati og giver eleverne mulighed for at reflektere over demokrati i fortiden, nutiden og fremtiden. Tanken er, at eleverne skal udfordres i at bruge deres viden om demokrati i datiden til at tage stilling til, hvor det danske demokrati skal bevæge sig hen i fremtiden. De skal opleve, at de er historieskabte såvel som historieskabende. De skal opleve, at de har kompetencerne til at deltage i den demokratiske proces - og at det giver mening.

Forløbet er tænkt som et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie og samfundsfag, men kan også fungere i blot det ene af de to fag.

 

Book forløbet her: http://kvindemuseet.dk/undervisning/udskoling/undervisningsforlob/grundl...

Forberedelse

Brug eventuelt materialet her som forberedelse af eleverne: 

http://kvindemuseet.dk/wp-content/uploads/Grundloven_elevmateriale.pdf

 

Formål

I 2013 viste en undersøgelse et paradoks: Danske unge ligger sammen med finske unge på førstepladsen, når det handler om at analysere og kritisk vurdere politiske problemstillinger og udsagn. Men når det handler om demokratisk selvtillid – dvs. oplevelsen af at være kompetent til at deltage i den demokratiske proces -  så ligger de i bunden.  Kun 52% af de danske unge mener, at de har holdninger, som er værd at lytte til.

I forløbet ”Grundloven, rager den mig?!” kommer eleverne på banen med deres egne holdninger om demokrati. Det handler om demokrati i et historisk og nutidigt perspektiv. På museet møder eleverne via et rollespil de kvinder og mænd, som tog demokratiet til sig, og som kæmpede med hjerteblod for deres mærkesager. Efterfølgende står eleverne ansigt til ansigt med nutidens politisk aktive unge menneske – ungdomspolitikeren – og sammen debatteres demokratiets muligheder og udfordringer. Det handler om inklusion og eksklusion i demokratiet før og nu.

Forløbet lægger sig op ad Folkeskolens formålsparagraf:

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.

Til forløbet er knyttet en række færdigheds- og vidensmål for fagene historie og samfundsfag.

Sted
Kvindemuseet i Danmark
Domkirkepladsen 5
8000 Aarhus C

På museet og på skolen

Undervisningsmateriale