Gratis

Grejbase, Sølyst

Beskrivelse

Grejbasen på Sølyst (tidl. Natursamarbejdet) er et tilbud til dagtilbud og folkeskoler i Aarhus kommune. Beliggenheden v. Sølyst lægger op til leg og aktiviteter i naturen i området. Der er offentlig adgang til området, som hører under Teknik og Miljø i Aarhus kommune, i dagtimerne.

Grejbasen er en selvstændig del af Sølyst, og bookes på samme måde som de øvrige grejbaser. Grejbasen er udstyret med trangia og bålgryder, sav og økse samt trefod med grill og bålfad. Derudover er der forskellige lege, natur- og samarbejdsaktiviteter som kan bruges i området. Husk at medbringe brænde til bål, sprit til trangia mm.

For at benytte grejbasen skal du være ansat i en undervisningsinstitution i 0 - 18 års området under Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Yderligere info og nøglekode tildeles ved henvendelse til UNO Friluftscenter på enten 86 27 94 00. Se mere om grejbasen på FriluftslivAarhus.dk eller her

Du kan læse meget mere om Sølyst og de mange muligheder der er på stedet lige her

Formål

at give gode muligheder for at lave bålaktiviteter og mad over bål, samarbejdsaktiviteter mm.
Det er naturligt at bruge basen som udgangspunkt for ture i området og ved Brabrand sti. 

Sted
Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand

Grejbasen ligger i de røde træbygninger til højre - v. hønsegårdene. Se efter skiltet (Grejbase)