Globale gæstelærere

Beskrivelse

Få en gæstelærer fra Afrika, Asien, Mellemøsten eller Sydamerika på besøg på skolen. Du kan få en historiefortæller fra Iran eller Guinea, en danser fra Senegal eller Venezuela, en musiker fra Trinidad eller Ghana. Eller måske har du brug for én, som kan fortælle om vietnamesisk nytår, om vedvarende energi i Nepal eller om hvordan det er at flygte fra Afghanistan til Danmark?

MUNDUs gæstelærere sætter gang i elevernes sanser og undren. De tager mange forskellige metoder i brug - fra sang, dans og fortælling til madlavning, papirklip, film og genbrugslegetøj.
Gæstelærerne taler et letforståeligt dansk.

Aktiviteter

Der kan med fordel anvendes genstandskufferter som supplement til gæstelærerens besøg.
 

Forberedelse

Liste over gæstelærere kan ses på www.mundu.dk
MUNDU - center for global dannelse kommer gerne med forslag til litteratur/links. Kontakt os for inspiration.

Formål

  • Oplev et pust fra en anden verden gennem historiefortælling og spændende aktiviteter. Eleverne møder en person, som kan fortælle en personlig beretning fra et andet land. Denne beretning bidrager til, at eleverne bedre kan forstå verden og opfatte sig selv som en verdensborger. 
  • Besøget er med til at udvide elevernes perspektiv. Nogle af jeres elever vil muligvis kunne bruge gæstelæreren som et spejl: "Der er flere som mig derude", mens andre vil opleve at få forudfattede forestillinger afprøvet. Under alle omstændigheder vil et besøg udvide elevernes horisont og nuancere deres forestillinger om folk fra andre lande. Ved et gæstelærerbesøg får eleverne kendskab til nogle af de store globale spørgsmål der optager mange mennesker. De yngste vil være optagede af fattiges levevilkår og retfærdighed, mens de ældre kan blive udfordret med at vurdere spørgsmål om rettigheder og udvikling.
Sted

Gæstelæreren kommer ud på jeres skole.