Fri os fra det onde

Beskrivelse

Eleverne starter med at trækker hver en pung, der udgør deres skæbne og samfundsrolle.

Som enten bonde, borger eller adelig prøver de at leve et helt liv i den danske middelalder. Vi præsenteres for middelalderens retfærdighed, og de muligheder man har på landet og i byen. Til sidst rejser vi ind i skærsilden, og ser hvordan livets fristelser dømmer os i døden

1 time kr. 900. Som ovenstående beskrivelse.
1,5 time kr. 1.100. Som ovenstående men med bedre tid til fordybelse i de enkelte stop.
2 timer kr. 1350. som ovenstående inklusiv historien om Dannebrog, der faldt ned fra himlen samt en kronologileg, hvor eleverne samarbejder om at sætte middelalderen som periode på en tidslinje. Hvor lang er middelalderen sammenlignet med stenalderen?

Her anbefaler vi forløbet på 1,5 time.
Forløbet kan også foregå på engelsk

Aktiviteter

Opgaver der skal løses som gruppearbejde i udstillingen.

Forberedelse

Perioden er1050 - 1536 e.Kr. Middelalderens mennesker lever i en tid, hvor Danmark åbner for europæisk indflydelse, byer vokser op som centrum for handel og håndværk, kirker og klostre bliver anlagt og der bliver bygget borge. Den sorte død rammer i 1350 og omtrent hver tredje indbygger dør. Danmark gennemgår en kongeløs tid, hvor der bliver bygget hundredevis af borge.

Efterbehandling

De syv dødssynder i dagens samfund; Hvilke tegn i vores samfund er der på, at vi kulturelt har levn fra Middelalderen? Skabende arbejde med at oversætte de syv dødssynder til en nutidskontekst. Arbejde kreativt i form af dramtiseringer, lerkreationer eller anden tre dimensionel visuel kommunikation.

Formål

  • Via rollespil undrer vi os over kristendommens rolle, samfundsstruktur, social mobilitet og livet med de syv dødssynder. Middelalderen er en tid der leder frem til store kulturelle, religiøse og politiske forandringer.
  • Vi forbinder fortiden med nutiden, og ser på hvor vi er på vej hen i dag. Har vi alle lige muligheder i nutidens Danmark?
Sted
Moesgaard Museum
Moesgård Allé 15
8270 Højbjerg