Fri os fra det onde

Beskrivelse

Med et kors om halsen, som livsbetingelse, ønsker vi at inspirere til elevernes nye oplevelser af menneskene i Danmarks middelalder. Oplevelser med livet ”på gulvet”, som udgangspunkt for det guddommelige liv. Livet med kristendommen, de syv dødssynder og livet efter døden – leve et liv med en stræben efter paradis. Få mulighed for forståelse af, hvad der gik forud for reformationen, Luther og livet med det gamle testamenete. – før vi som protestanter opnår evig syndsforladelse.

Få indtryk af den farverige middelalder, hvor der sker teknologisk udvikling, statsdannelse og hvor 95% af befolkningen levede et hårdt liv på landet, som nærede adlen og tronen.

Aktiviteter

Opgaver der skal løses som gruppearbejde i udstillingen.

Forberedelse

Perioden er1050 - 1536 e.Kr. Middelalderens mennesker lever i en tid, hvor Danmark åbner for europæisk indflydelse, byer vokser op som centrum for handel og håndværk, kirker og klostre bliver anlagt og der bliver bygget borge. Den sorte død rammer i 1350 og omtrent hver tredje indbygger dør. Danmark gennemgår en kongeløs tid, hvor der bliver bygget hundredevis af borge.

Efterbehandling

De syv dødssynder i dagens samfund; Hvilke tegn i vores samfund er der på, at vi kulturelt har levn fra Middelalderen? Skabende arbejde med at oversætte de syv dødssynder til en nutidskontekst. Arbejde kreativt i form af dramtiseringer, lerkreationer eller anden tre dimensionel visuel kommunikation.

Formål

  • Vi ønsker at eleverne gennem praksis oplever et nyt billede af de forskellige samfundsklasser med kristendommens indflydelse på det dagligt liv.
  • Opleve ny viden om, hvorledes de syv dødssynder var en del af det daglige jordiske liv, og hvordan synderne kan sættes i en nutidskontekst i elevernes liv.
  • At elevernes gennem praksis reflekterer over livet som henholdsvis bønder, byboere, adelige og flygtninge. Alle folk der med daglige gerninger, håndværk, boformer og religion og straf lever i middelalderen. 
  • Eleverne skal fornemme muligheden for social mobilitet, som resultat af pestens indhug i indbygger antallet.
Sted
Moesgaard Museum
Moesgård Allé 15
8270 Højbjerg