Folkedans på skemaet

Beskrivelse

Vi sætter gang i forsamlingen med instruktion af an lang række forskellige folkedanse og gør det i en festlig og afslappet atmosfære. "Duo Kapela" spiller traditionel musik fra bl.a. Danmark, England, Polen, Frankrig og Balkan og instruerer i bl.a. balkan-kædedanse i skæve taktarter, polsk klappedans, engelske rækkedanse med fart over feltet og gamle danske kreds-/ kvadrilledanse og sanglege.

Til alle tider har mennesket udtrykt sig gennem dans, og danset sammen. Folkedansen er blevet, og bliver stadig, brugt til at styrke fællesskabet og samhørigheden mellem mennesker og til fejring af begivenheder og årstider. Vi vil præsentere et udpluk fra det skatkammer, der findes af sjove folkedanse fra Danmark og Europa.

Forløbene kan indgå som en kortere session på et par timer til morgensamling, i projekter, teambuilding, m.m eller som længere forløb i forbindelse med temauger. 

Udvalget af danse sammensættes efter behov og ønsker, det kan være i relation til temaer som f.eks.:

  • Dansk Historie og folkekultur
  • Engelsk kultur og historie
  • Middelalder
  • Årstidsfester som f.eks. Høstfest, Julebal
  • Temaer om Balkan

Musikere/instruktører:
Jeremy Newton: Violin, toradet harmonika, klaver.
Lotte Kielberg: Harmonika, klaver, sang.

Formål

Vi har fokus på Folkedans fra Danmark og Europa, med ønsket om:

  • At give børnene en sjov oplevelse og et indblik i vort eget lands og Europas traditionelle danse, hvordan de er blevet brugt gennem historien, og stadig bliver brugt.
  • At åbne børns øjne for ligheder og forskelle mellem de forskellige folkekulturer i Europa.
  • At give børnene en festlig danseoplevelse, der styrker fællesskabet, evnen til samarbejde, kropsbevidsthed, musikalitet og koordination.
Sted

På jeres skole