Familieliv i 1970'erne

Beskrivelse

Familieliv i 1970'erne perspektiveres gennem Den Gamle Bys boliger fra dette årti. Forløbets aktiviteter styres af en guide fra Den Gamle By. Først er der en kort introduktion, hvorefter eleverne i 4 grupper arbejder med hver sin bolig i 1974-kvarteret. De skal undersøge, beskrive og forberede præsentation for resten af klassen. Til sidst går alle samlet rundt fra lejlighed til lejlighed, som præsenteres af grupperne, og hvor der er mulighed for diskussion, refleksion og perspektivering i forhold til formålene.

Forberedelse

En vis for-forståelse hos eleverne af 1950'ernes og 1960'ernes samfund er vigtig, for at de kan opfatte og forstå, hvad det var, der var nyt og anderledes i 1970'erne.

Der lægges ligeledes op til efterbearbejdning af museumsbesøget

Formål

  • at eleverne oplever forskellige familie- og boformer fra 1970'erne
  • at eleverne ser på forskelle og ligheder fra dengang og nu samt relaterer dem i forhold til tidsperiode og/eller forskellige familie- og boformer
  • at eleverne kan vurdere forskelle i kønsrollemønstre i forskellige tider og familieformer
  • at eleverne opnår forståelse for, på hvilke måder tendenser i 1970'erne har haft betydning for vores samfund i nutiden. Forskelle og ligheder.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

På Den Gamle Bys hjemmeside kan man finde en del oplysninger om 1974-kvarterets lejligheder og de beboere, der er beskrevet. Teksterne kan findes på nedenstående link.

Denne film kan være en god start til forståelsen af, hvad 1970'erne satte i gang