Familieliv i 1970'erne

Beskrivelse

Leg livsstilseksperter og gå på opdagelse i lejligheder fra 1970'erne. 

Eleverne må rode i skabe og skuffer og snage for at blive klogere på familiernes indretning, arbejdsforhold, kønsroller, socialklasse, madvaner og fritidsinteresser, som kan lede dem på sporet af, hvilken slags familie der har boet i lejligheden. Ved at kigge, lugte, lytte og mærke skal eleverne sætte hjernerne i sving og undersøge hvilken betydning tendenserne i 1970'erne haft i forhold til nutidens familieliv og boformer.

Aktiviteter
  • Eleverne har på forhånd sat sig ind i, eller arbejdet med efterkrigstidens samfund. Dette er vigtigt, for at eleverne kan opfatte og forstå hvad det er de kigger på, når de besøger 1970’erne.
  • Hvis muligt, ville det være oplagt for eleverne at have set et eller to afsnit af ”Kender du typen?” fra DR inden museumsbesøget.
  • Efter et kort oplæg om kønsroller, politiske, sociale og økonomiske forhold, skal eleverne gruppevis besøge forskellige lejligheder og finde ud af hvilken familietype der har boet i lejlighederne.
  • Klassen deles op i 4 grupper, der hver får en 1970’er bolig, som de skal undersøge og beskrive.
  • Dernæst skal de enkelte grupper præsentere deres undersøgelser og konklusioner for hinanden.
  • Til slut rundes forløbet af med, at eleverne i fælleskab diskuterer, reflekterer og perspektiverer alle de indtryk, de har fået.

Formål

  • At eleverne oplever forskellige familie- og boformer fra 1970’erne.
  • At eleverne ser på forskelle og ligheder fra dengang og nu, samt relaterer dem i forhold til tidsperiode og/eller forskellige familie- og boformer.
  • At eleverne kan vurdere forskelle i kønsrollemønstre i forskellige tider og familieformer.
  • At eleverne opnår forståelse for, på hvilke måder tendenser i 1970’erne har haft betydning for vores samfund i nutiden.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

På Den Gamle Bys hjemmeside kan man finde en del oplysninger om 1974-kvarterets lejligheder og de beboere, der er beskrevet. Teksterne kan findes på nedenstående link.

Denne film kan være en god start til forståelsen af, hvad 1970'erne satte i gang