Eventyrligt trivselsforløb

Beskrivelse

Et forløb over fem undervisningsgange. Gennem en fortløbende lille teater-eventyrfortælling i 5 episoder, kigger vi på hverdagsting som:  At aflæse hvad de andre fortæller med deres krop? Hvad fortæller vi selv med vores krop? Og hvordan ser følelser egentlig ud?
Der er så mange sociale ting på spil i indskolingen, ved siden af alt det med at lære at læse og regne, og det ønsker vi – via en teaterpædagogisk tilgang – at give opmærksomhed med dette forløb.  

Den første gang lægger vi ud med en interaktiv teater/dansefortælling, hvor hele klassen leger sig igennem en fælles fortælling med teaterpædagogen som guide. I denne fællesleg ligger elementer, som klassen vender tilbage til ved teaterpædagogens næste besøg.

Temaet for den interaktive fortællerejse er eventyrets univers. Eventyr er i sin grundform en taknemlig ramme, hvor vi møder: karaktertyper, det onde/det gode, modet til at overvinde problemer og konflikthåndtering. Eventyrets ramme giver os mulighed for at lege med fantasien på en medrivende måde, der begejstrer og træner motivation og indlevelse.

Hver undervisningsgang vil bestå af et fælles møde i en rundkreds.  Her træner vi basis kommunikation; at kunne se naboen i øjnene, at kunne lytte, at kunne give et signal: et klap/et håndtryk, en følelse, mimik, gestik, lyd m.m. Herefter kommer en lille motorisk opvarmning, der fører os videre ind i små kreative opgaver. Der sluttes af med en form for visning foran hinanden indenfor rammen af forløbets overordnede eventyrfortælling.

Formål

For ELEVER:

  • Eleverne får en fysisk og social oplevelse af sig selv i samspil med klassen.
  • Vi italesætter og træner at aflæse kropssprog og nonverbale signaler.
  • At kommunikere egne udtryk og følelser tydeligere; verbalt og fysisk.
  • At træne affektregulering og forståelse af andres fysiske reaktionsmønstre.
  • Udvikle evnen til fantasi og indlevelse.

For LÆRER/PÆDAGOG:

  • Mulighed for at observere dine elevers ageren i en social kontekst styret af teaterpædagogen.
  • Mulighed for at observere elevernes sanse- og motoriske styrker/svagheder
  • Mulighed for at tilegne dig praksisøvelser til egen undervisning.
  • Lærer/pædagog og elever får et fælles “sprog” til at tale sammen om trivsel og kreative oplevelser.