En skoledag i 1864

Beskrivelse

Salmevers, disciplin og udenadslære

Gennem et improviseret rollespil tager klassen på tidsrejse tilbage til en skoledag i 1864. På skoleskemaet står den på salmevers, disciplin og udenadslære og den strenge lærer eller lærerinde vil sørge for, at klassen får en historielektion, som de sent vil glemme.

Alle får tildelt et navn og status og bliver iklædt historisk dragt, som giver eleverne mulighed for at leve sig ind i historien og på egen krop mærke forskelle og ligheder mellem deres egen hverdag og hverdagen for et barn på samme alder for 150 år siden.

Inden rollespillet går i gang introduceres klassen til livet i 1800- tallet. Derefter klæder klassen om til historiske dragter og går en tur gennem byen, hvor de lærer hvordan man skal opføre sig som barn i 1800-tallet inden skoledagen begynder.

Skoledagen afsluttes med fælles refleksioner over dagens oplevelser.

Aktiviteter
  • Klassen får tilsendt undervisningsmaterialet, pr. mail, inden besøget.
  • Hjemmefra skal klassen forberede elevernes roller, status og navne, som de skal have klar til forløbet. Det hele er inkluderet i det tilsendte undervisningsmateriale.
  • Derudover kan klassen også have forberedt sig på det tilsendte undervisningsmateriale. Jo bedre forberedte eleverne er, jo større fagligt udbytte får de.
  • Ved besøget starter eleverne med at blive introduceret til livet i 1864.
  • Eleverne klæder om til historisk dragt.
  • Eleverne går en tur igennem byen med den historiske lærer eller lærerinde, hvorefter skoledagen afvikles.
  • Eleverne runder dagen af med refleksion over deres oplevelser, samt klæder om til deres eget tøj igen.

Formål

  • At eleverne får lov at opleve på egen krop, hvordan verden har forandret sig fra for 150 år siden og til dén verden de kender i dag.
  • At gøre eleverne bevidste om skolens historie og udvikling.
  • At eleverne oplever forbindelsen mellem fortid og nutid, forskelle og ligheder i synet på læring og skolens betydning for samfundet samt hvilke kundskaber, der anses for nødvendige.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Et undervisningsmateriale med lærervejledning, baggrundsmateriale, forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes til læreren i god tid inden forløbet.