En skoledag i 1864

Beskrivelse

Klassen mødes af en aktør i dragt. Eleverne introduceres og iklædes 1800-tals børnedragter. De indgår i et rollespil om en skoledag i 1864. Et undervisningsmateriale til læreren med skolehistorie, eksempler på salmevers, læsetekster og forlæg til skrivning samt roller til eleverne sendes ud i god tid inden besøget i Den Gamle By.

Aktiviteter

Undervisningsmaterialet, som sendes til læreren i god tid inden forløbet, indeholder roller med navn og status til børnene. Som det fremgår af lærervejledningen skal børnene have disse inden museumsbesøget.

Derudover er der i materialet forslag til forberedelse af eleverne, og det er vores erfaring, at jo bedre forberedt de er, jo bedre er de til at indgå i rollespillet, og esdto større er det faglige udbytte.

En så stærk oplevelse, som et er, at indgå  "En skoledag i 1864", bør naturligvis efterbearbejdes for at sikre elevernes læring.

Formål

  • At gøre eleverne bevidste om skolens historie og udvikling.
  • At eleverne oplever forbindelsen mellem fortid og nutid, forskelle og ligheder i synet på læring og skolens betydning for samfundet samt hvilke kundskaber, der anses for nødvendige.
  • At give eleverne en fornemmelse af historiske forandringsprocesser.

Forløbet, som det foregår i Den Gamle By, knytter sig især til kompetenceområdet historiebrug for trin 2, idet alle tre færdigheds- og vidensområder kommer i spil. Eleverne indgår i et historisk scenarie, hvorved de opnår forståelse for en periode og elementer af historien gennem praktiske erfaringer. Ved slutningen af forløbet reflekteres der sammen med eleverne om deres oplevelse af og læring i det historiske scenarie, de har været en del af.

Derved lægges der en vigtig baggrund for at læreren kan arbejde videre med såvel kronologi og sammenhæng som kildearbejde.

Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Et undervisningsmateriale med lærervejledning, baggrundsmateriale, forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes til læreren i god tid inden forløbet.