En skoledag i 1864

Beskrivelse

En udfordrende og sjov oplevelse for eleverne, hvor de mærker historien på egen krop.

Klassen sendes tilbage til en skoledag i 1864, hvor skoleskemaet står på salmevers, disciplin og udenadslære. Gennem rollespillet kan eleverne ikke bare lære om, men selv opleve historien. Ved at give eleverne en oplevelse, der aktiverer sanserne, mærker de en del af den historiske virkelighed på egen krop. Denne form for viden sætter sig spor i dem på en helt anden måde end den, de får gennem bøger, film eller andre medier. Den bliver til erfaring. Læreren eller lærerinden i historisk dragt og rolle sørger for, at eleverne får en historielektion, de sent vil glemme.

Aktiviteter
 • Klassen får tilsendt undervisningsmaterialet, pr. mail, inden besøget.
 • Hjemmefra skal klassen forberede elevernes roller, status og navne, som de skal have klar til forløbet. Det hele er inkluderet i det tilsendte undervisningsmateriale.
 • Derudover kan klassen også have forberedt sig på det tilsendte undervisningsmateriale. Jo bedre forberedte eleverne er, jo større fagligt udbytte får de.
 • Ved besøget starter eleverne med at blive introduceret til livet i 1864.
 • Eleverne klæder om til historisk dragt.
 • Eleverne går en tur igennem byen med den historiske lærer eller lærerinde, hvorefter skoledagen afvikles.
 • Eleverne runder dagen af med refleksion over deres oplevelser, samt klæder om til deres eget tøj igen.

Formål

 • At gøre eleverne bevidste om skolens historie og udvikling, og give eleverne en fornemmelse af historiske forandringsprocesser
 • At eleverne oplever forbindelsen mellem fortid og nutid, forskelle og ligheder i synet på læring og skolens betydning for samfundet samt hvilke kundskaber, der anses for nødvendige.
 • Eleverne indgår i et historisk scenarie, hvorved de opnår forståelse for en periode og elementer af historien gennem praktiske erfaringer.
 • Forløbet knytter sig til kompetenceområdet historiebrug for trin 2, idet alle tre færdigheds- og vidensområder kommer i spil.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Et undervisningsmateriale med lærervejledning, baggrundsmateriale, forslag til forberedelse og efterbearbejdning af museumsbesøget sendes til læreren i god tid inden forløbet.