Dramatik som genre og værk - hvad er det?

Beskrivelse

Forløbet udfolder sig som en værkanalyse af skuespillet 'Gespenst'. Eleverne arbejder via dramatiske øvelser, krop og sanser ind i en forståelse af værket og de særlige kendetegn og virkemidler ved genren dramatik. Der arbejdes med personkarakteristik, læsning mellem linjerne, tekstens miljø og stemning samt dens tomme pladser.

Manuskriptet "Gespenst" af Lenemarie Olsen er udgivet på Forlaget Drama i antologien 'Ny dansk og nordisk dramatik - børn spiller teater'. Stykket er professionel dramatik udviklet og skrevet til at skulle spilles af børn i alderen 9-13 år, og henvender sig direkte til børnenes livsverden.

Formål

Klassen arbejder med dramatikgenren ud fra manuskriptet 'Gespenst' af dramatiker Lenemarie Olsen. Formålet med forløbet er at give eleverne en kropslig, sanselig og refleksiv indgang og forståelse af genren dramatik og værket "Gespenst".
Forløbet "Dramatik som genre og værk" kan lægges ind i klassens årsplan i dansk som et værkforløb.

Sted

Forløbet afvikles på skolen.

Undervisningsmateriale

Der udlånes klassesæt af manuskriptet "Gespenst".