Der var engang en digter - om H.C. Andersen

Beskrivelse

Hør eventyret bag eventyrerne. Kom med på en rundvisning i Den Gamle By, hvor eleverne bliver sat ind i den historiske verden H.C. Andersen levede i.

Klassen føres igennem Den Gamle Bys gader af en rundviser i historisk dragt. På turen ser vi steder, der kan føre os ind i den virkelighed H.C. Andersen levede i. Eleverne kommer tæt på den verdensberømte forfatters hårde barndom og unge år. Desuden får eleverne indblik i hvorfra og hvordan H.C. Andersen fik sin inspiration til sine fortællinger. Forløbet kan tilpasses de enkelte klassetrin. Forløbet kan også forgå på engelsk, hvilket er velegnet til udvekslingsbesøg.

Aktiviteter
  • Klassen mødes med rundviseren, der er klædt i historisk dragt og får en introduktion til forløbet, Den Gamle By og H.C. Andersen.
  • Herefter bliver klassen ført fra sted til sted i Den Gamle By, der på forskellig vis relaterer sig til H. C. Andersens egen livshistorie, eller til hans fortællinger.
  • Vi runder af inde i borgmestergården, hvor der bliver sat perspektiv på alt det eleverne har hørt i løbet af rundvisningen.

Formål

  • Eleverne får et levende, sanseligt indtryk af den virkelighed H.C. Andersen levede i.
  • Eleverne får kendskab til vilkårene for almindelige mennesker i begyndelsen af 1800-tallet.
  • Eleverne oplever, hvordan det miljø og samfund H.C. Andersen levede i inspirerede hans fortællinger.
  • Kronologi og sammenhæng: Eleverne kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
  • Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. Eleven kan perspektivere egne og andres fortællinger i tid og rum. Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C