Der var engang en digter - om H.C. Andersen

Beskrivelse

En formidler klædt i 1800-tals dragt viser rundt i købstaden og fortæller om H.C. Andersen liv fra barndommen, hans ankomst til København og starten på hans voksenliv. Der henvises undervejs til ting, der senere kom til at indgå i hans eventyr. Eleverne hører samtidigt om livet i almindelighed i købstæderne. Forløbet tilpasses de enkelte klassetrin. Forløbet kan også foregå på engelsk, hvilket er velegnet til udvekslingsbesøg.

Forberedelse

"Der var engang en digter" er velegnet til at indgå i et undervisningsforløb om H.C. Andersens eventyr.
Det kan bruges som det første oplæg, eller det kan bruges midt i forløbet, for eksempel efter, man har læst nogle af hans eventyr.

Formål

At eleverne:

  • får et levende, sanseligt indtryk af den virkelighed, der var H.C. Andersens
  • Får kendskab til vilkårene for almindelige mennesker i begyndelsen af 1800-tallet
  • Oplever hvordan ting og vilkår i H.C. Andersens liv udgør en stor inspirationskilde til hans forfatterskab

Med hensyn til fagformål for faget historie er især følgende kompetencemål i spil:

Kronologi og sammenhæng: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. 
Kildearbejde: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden. Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden. 
Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum. Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C