Der var engang en digter - om H.C. Andersen

Beskrivelse

Hør eventyret bag eventyrene, og hvordan H.C. Andersen fandt sin inspiration. Sammen bevæger vi os igennem Den Gamle By, hvor eleverne hører fortællingen om H.C. Andersens opvækst i starten af 1800-tallet. Gennem aktiviteter, fortælling og fantasi, udforskes livsvilkårene i Danmark i denne periode. Eleverne kommer tæt på den verdensberømte forfatters hårde barndom og unge år. På turen ser vi steder, der på forskellig vis relaterer til H.C. Andersens egen livshistorie eller hans fortællinger.

Kan tilpasses de enkelte klassetrin. Forløbet kan også foregå på engelsk, hvilket er velegnet til udvekslingsbesøg.

Aktiviteter
  • Klassen mødes med rundviseren, der er klædt i historisk dragt og får en introduktion til forløbet, Den Gamle By og H.C. Andersen.
  • Herefter bliver klassen ført fra sted til sted i Den Gamle By, der på forskellig vis relaterer sig til H. C. Andersens egen livshistorie eller til hans fortællinger.

Formål

  • Eleverne får et levende, sanseligt indtryk af den virkelighed H.C. Andersen levede i.
  • Eleverne får kendskab til vilkårene for almindelige mennesker i begyndelsen af 1800-tallet.
  • Eleverne oplever, hvordan det miljø og samfund H.C. Andersen levede i inspirerede hans fortællinger.
  • Kronologi og sammenhæng: Eleverne kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
  • Historiebrug: Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. Eleven kan perspektivere egne og andres fortællinger i tid og rum. Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
Sted
Den Gamle By
Viborgvej 2
8000 Aarhus C