Dansekort - Kreativ Danseworkshop

Beskrivelse

Denne kreative danseworkshop henvender sig til både indskoling, mellemtrin og udskoling.
Danseformidleren sætter gennem dans klassens kreativitet i gang. Gennem opvarmning og skabelse af egne små danse, får eleverne kendskab til deres krop.

For indskoling og mellemtrin er der fokus på rytme, at finde på egne bevægelser og bringe elevernes hverdagsunivers ind i dansen. Herudover trænes også sociale kompetencer.
For udskoling er der fokus på forståelse af kroppen som scenisk instrument samt arbejdet med at skabe, vise og modtage kritik på egen kreativ koreografi.

Formål

Et dansekort forløb henvender sig til den lærer, der ønsker en nem og effektiv måde at få sine elever til at danse, lege, skabe, bevæge sig, lære om deres udtryk og deres egen kreativitet.

Forløbet kan bruges som understøttende undervisning, eller blot som element i den daglige bevægelse.
Konceptet er særligt anvendeligt til 9. klasser, der skal have kendskab til dans i eksamensfaget Idræt.

Sted

Forløbet afvikles på skolen.
Lokalekrav: Et lokale med frit gulvareal og mere plads end et alm. klasseværelse + gerne adgang til musikanlæg.