Gratis

Dans, sprog og trivsel - til modtageklasser

Beskrivelse

Kreativ dans med fokus på sprog og trivsel.

Vi starter med en mild opvarmning, som leder over i fysiske og kreative øvelser, hvor eleverne får åbnet op for kroppen, fantasien og legen. Eleverne finder selv på bevægelser ud fra tydelige billedkort, der ansporer til såvel sproglig læring som lyst til at udtrykke sig med kroppen. Temaer i forløbet kan være følelser, dagligdagshandlinger eller ”hvad laver du i din fritid?” Ud fra disse hverdagsagtige ting, kommer vi forbi mange kulturelle indforståede regler og normer, som f.eks. at drenge og piger skal kunne holde i hånd i en rundkreds.

Danseformidler Eva Damholt har erfaring med denne særlige målgruppe og forløbet udfolder sig i respekt og lydhørhed overfor modtageelevernes særlige behov for fleksibilitet i undervisningen.

"Det, som I har fået frem i de her dansetimer, kan ikke købes for penge!"
Citat: modtageklasselærer på Læssøesgades skole.

Tilbud til MO0, MOA og MOB. Undervisningen tilpasses aldersgruppen.

Formål

  • Forløbet træner eleverne i at kunne tage øjenkontant og interagere oprigtigt og positivt med alle klassekammerater, både piger og drenge.
  • Der arbejdes med at kunne sende og modtage en impuls, et klap eller en bevægelse, at kunne skabe dansante bevægelser ud fra egne ideer, at kunne vise noget for andre, at give plads til hinanden og samarbejde om de kreative små improvisationer.
  • Forløbet sætter krop på sproget ved at vi både gør og siger bevægelser, følelser og hverdagshandlinger. Vi lader kroppen tale med, for så er det så meget lettere at forstå.
Sted

Undervisningen foregår i skolens gymnastiksal eller lignende lokale, hvor det er muligt at bevæge sig behageligt med god gulvplads.