"Bjergenes" hemmeligheder!

Beskrivelse

Mols Bjerge – en 100.000 år tidsrejse på få timer!
Mols Bjerge er bakker og dale. Der har boet mennesker her altid og de har gravet og ændret landskabet og sat sit eget præg på det. Bjergene er fyldt med gamle fortidsminder og spændende tegn, som alle fortæller en fantastisk historie om mennesker, deres måde at tænke på og deres måde at leve på. Historien om dannelsen af ”bjergene” og de store isgletsjeres hærgen. En spændende historie i sig selv: naturkræfter af voldsomme dimensioner, naturens store bulldozer, der flyttede rundt på tonsvis af materialer og hentede spændende sten hertil fra hele Skandinavien. Og forestil jer: der har gået mammutter og uldhårede næsehorn rundt her!

Aktiviteter

Besøg på flere locations med landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier. Her foregår forkellige aktiviteter, som bevægelse i landskabet, sproglige italesættelse af vores observationer, historiefortællinger der beskriver de pågældende tidsperioder, forskellige livsvilkår mm. Den specielle natur i Mols Bjerge er et resultat af dannelsesprocessen! Undervejs forholder vi os til den mangfoldighed af dyr og planter, som netop denne naturtype byder på!

Forberedelse

Et basis kendskab til forskellige tidsperioder i Danmarks oldtid er ønskværdigt: Istid, stenalder, bronzealder, jernalder mm.

Formål

  • at erkende og føle landskabet igennem krop og bevægelse
  • at lære noget om landskabsstrukturer og deres oprindelse
  • at stifte kendskab til begrebet tid og livsvilkår i forskellige perioder
  • at erkende og tolke sporene efter oldtidens allerførste kulturer
  • at udvikle elevernes naturfaglige sprog
  • at forstå sammenhængen mellem forekomsten af ledeblokke med isens bevægelser under sidste istid
Tilmelding

Kontakt udbyder!

Tlf.nr. 40153706