Gratis

Vandhulstur

Beskrivelse

Vi har fiskenet, bakker og andet udstyr, og hvis I har booket er det sat frem til jer. Hvis det er første gang, I bruger aktiveteten så få en medarbejder til at hjælpe.

Se hvad vandhullet gemmer. Bliv forundret, overrasket og stil spørgsmål til det, I oplever sammen med børnene. Forklaringerne kan I måske finde i vores opslagsmateriale eller spørg om hjælp.

Vi har også en kuffert  med materialer, så børnene kan lege haletudser og gennem leg, fortælling og rollespil lærer om haletudsens forvandling fra æg til frø. Der er haler til udklædning og manuskript til fortælleren i kufferten.

Haletudse legen giver børnene en anden tilgang til læring og udfordrer deres dramatiske og motoriske sans. I kan også se beskrivelsen af haletudselegen nedenfor.

Hvis I vil være sikre på, at der er vandhulsudstyr til jer, den dag I kommer, så husk at book det på forhånd.

Formål

Børnene lærer at færdes i naturen. Man skal have respekt for vand, men der er mange spændende ting i vandhullet, som er med til at stimulere børnenes nysgerrighed overfor naturen og give dem indsigt i dyr og planters livsbetingelser. Med natur og naturfænomener i fokus er der god mulighed for at inddrage de øvrige læreplanstemaer.

Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
Inspirationsmateriale

Haletudseleg