Gratis

Vandhulstur

Beskrivelse

Vi har fiskenet, bakker, bestemmelsdug og andet udstyr sat frem til jer, hvis I har booket det. Så kan I på egen hånd se, hvad vandhullet gemmer.

Undersøg, bliv forundret, overrasket og stil spørgsmål til det, I oplever sammen med børnene. I skal ikke kende svarene inden i går i gang. Forklaringerne kan I måske finde i vores opslagsmateriale ellers tag billeder og undersøg dyrene nærmere, når I er hjemme på institutionen igen.

Vi har også en kasse med materialer, så børnene kan lege haletudser. Gennem leg, fortælling og rollespil kan i sammen lære om haletudsens forvandling fra æg til frø. Der er haler til udklædning og manuskript til fortælleren i kassen.

Hvis I vil være sikre på, at der er vandhulsudstyr til jer, den dag I kommer, så husk at booke det på forhånd.

I har også mulighed for at booke en formidler som giver jer en introduktion på 30 minutter.

Har I lyst til at få en lignende oplevelse? Så book også: 

Formål

  • Børnene lærer at færdes omkring vand.
  • De undersøger og undres over vandhullets smådyr.
  • De stifter bekendtskab med forskelligt grej.
  • De får indsigt i dyrs og planters livsbetingelser under vand.

Med natur og naturfænomener i fokus er der god mulighed for at inddrage de øvrige læreplanstemaer.

Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand