Gammel Estrups riddere

Beskrivelse

Børnene træder sammen med museumsformidleren ind i rollen som riddere på Gammel Estrup. For at blive rigtige riddere, skal børnene først male deres eget våbenskjold. Samtidigt lærer børnene om våbenmærker og deres betydning. Skjoldet kan de tage med hjem i slutningen af dagen.

Forløbet vil tage sit udgangspunkt i fortællingen om ridderen Lave Brok, hans fejder på Djursland og hans liv på middelalderborgen Essendrup.

Som fuldt udrustede riddere skal børnene prøver kræfter med ridderdisciplinen ringridning (på cykel), der både sætter modet og motorikken på prøve. Dagen slutter med at børnene afgiver et ridderløfte, for derefter at modtage deres ridderbrev, som bevis på, at de nu er vaskeægte riddere af Gammel Estrup.

Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i daginstitutionen

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Formål

Kultur, æstetik og fællesskab. Krop, sanser og bevægelse. Social udvikling.

Fællesskab og social interaktion er i fokus. Gennem bevægelse og æstetiske udtryksformer udfordres eleverne motorisk og kreativt. Formidlingen baserer sig på de fantastiske middelalderhistorier, Gammel Estrup rummer.

Formålet med forløbet er, at vi igennem ridderens velkendte karakter inkorporerer specifik kulturhistorisk viden om middelalderen igennem leg og aktivitet. På denne måde understøttes samtlige læreplanstemaer, herunder krop og bevægelse, sociale kompetencer, sproglig og personlig udvikling, viden om kultur og natur.

Sted
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning
Tilmelding

Ring eller skriv, så kan vi i fællesskab planlægge jeres besøg på museet.

Tilmelding
Tlf.nr. 87950705