Workshop for lærere og pædagoger

Lærerworkshop

Af Aarhus Billed- og Medieskole - 03.06.2021

Onsdag d. 16. marts, på Billedkunstens Dag, inviterer Aarhus Billed- og Medieskole lærere og pædagoger til en dag med fordybelse og inspiration, hvor I har mulighed for at være de udøvende. Nærmere beskrivelse følger. Alle kan være med!

Workshoppen finder sted onsdag d. 16. marts på Aarhus Billed- og Medieskole.

Yderligere information
Tilmelding via www.aarhusbilledogmedieskole.dk