Workshop: Kunstkritiker for en dag

Af ARoS - 03.02.2020

Vil I hjælpe os med at skabe ny kunst på ARoS? Kunstprojektet POPMACHÉ og billedkunstner Feline Hjermind arbejder i februar 2020 med kunstens rolle i unges liv og deres forhold til institutioner som ARoS. En workshop for 7. - 10. klasser og gymnasiet.

Alle kan være kunstkritikere med de rette værktøjer. Vi vil undersøge, hvordan unge opfatter ARoS, og hvor de ser sig selv repræsenteret samtidig med, at vi træner de unges kritiske og analytiske sans.

Workshoppen har til formål at skabe bevidsthed om kunstinstitutionen og kunstens rammer, da disse har stor betydning for, hvordan man oplever og erfarer kunsten. Workshoppen tager udgangspunkt i metoden bag fotoelicitering, for på den måde at give de unge konkrete værktøjer til at bedrive kunstkritik. Denne metode starter dialog og refleksion, da de unge tager fotografier og skaber konkret materiale, som de kan tale ud fra.
Dette er et værktøj, som man kan anvende i andre sammenhænge, da det er en konkret måde at forholde sig kritisk og reflekterende til fx kunst.

POPMACHÉ består af Anne Møller Christensen og Sara Løvschall Grøntved, der begge er cand.mag i Æstetik og Kultur. Vi har stor erfaring med at skabe kunst- og kulturinitiativer rettet mod unge og vil på baggrund af disse workshops skabe nye kunstoplevelser i samarbejde med billedkunstner Feline Hjermind.

Datoer for workshop: 19., 21., 24.-27. februar 2020 

Tidspunkt: 10 – 12.30, 13 – 15.30

Varighed: 2 ½ time

Pris: 750 kr.

Book tid på vol@aros.dk, 61 90 48 70. Træffetid 10.00-12.00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag lukket.