Vis dine elever hvordan matematik kan bruges

Af Da Åben Virksomhed - 18.10.2021

9. klasse fra Samsøgades Skole og deres matematiklærer så hvordan Holship Danmark A/S, anvender matematik på daglig basis i en transportvirksomhed. Her oplevede eleverne hvordan den matematik de lærer i skolen, kan bruges på en transportvirksomhed.

 

"Man skal kunne regne, for her er der ikke tid til at prøve sig frem" - sagde virksomhedsrepræsentanten til eleverne under virksomhedsbesøget ved Holship A/S, som er lokaliseret ved havnen i Aarhus.

9. klasse fra Samsøgades Skole oplevede her hvordan man som speditør, anvender matematik på daglig basis i en transportvirksomhed. Humøret var højt, og eleverne synes det var sjovt at høre om hvad der eksempelvis kunne fragtes, og opleve hvordan man kan bruge den matematik de lærer i skolen i virkeligheden. Eleverne var på virksomhedsbesøg som et led i DA Åben Virksomheds undervisningsforløb til matematik som hedder: "Spedition, transport og matematik". Forløbet er til 7., 8. og 9. klasse, og indholder et virksomhedsbesøg på en lokal transportvirksomhed. Gennem forløbet har eleverne arbejdet med rumfang, areal og funktioner og hvordan man bruger matematik, når man transporterer varer.

Selve forløbet indeholder 15 lektioner + et virksomhedsbesøg. Undervisningsforløbet er gratis, udviklet af lærere, og lever op til Fælles Mål.
Du kan besøge en af følgende tre transportvirksomheder med din klasse i Aarhus og omegn (klik på link for at finde uv-materialet): 

Der findes i alt 5 forskellige forløb til matematik. Klassetrinnene varierer fra 2.- 9. klasse. 
Find flere forløb på www.aabenvirksomhed.dk/da-skolen .
Alle forløb er gratis, udviklet af lærere og opfylder Fælles Mål.

Yderligere information