Vind 50.000 kr. til et endnu bedre undervisningsmiljø!

01.02.2016

Hvert år uddeler ministeren 2 x 50.000 kr. til ansøgere, der har gjort en særlig indsats for at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøprisen - UMP gives til en klasse, årgang, lærergruppe, skole eller et uddannelsessted, der har gjort en særlig indsats for elevernes eller de studerendes undervisningsmiljø. Den særlige indsats kan både vedrøre det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

UMP kan søges af en skoleklasse, en elevårgang, et elevråd, en lærergruppe eller en kombination af disse. Prisen kan også søges af en hel skole eller et studiested. Prisen kan ikke søges af enkeltpersoner.

Læs mere om UMP prisen 2016 på Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside