Verdensmålsworkshops

25.02.2020

Vær med i det regionale projekt NORDLYS, hvor skolen kan få gratis workshops med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og samspillet mellem natur og kunst.

Få en kunstner eller en naturvejleder ud på skolen, hvor projekt Nordlys giver støtte til workshops i forbind-
else med Verdenstimen for 4. – 10. klassetrin i uge 36. Jeres workshops kan afvikles i uge 36 eller op mod Naturens Dag d. 13. september. Hvis I har jeres temadag eller emneuge om Verdensmålene på et andet tidspunkt i efteråret 2020, kan det selvfølgelig også lade sig gøre.

Hvad kan vi få?
I kan få nogle skræddersyede forløb ud på skolen, som I ikke ellers vil kunne finde på f.eks. ULF i Aarhus. I kan derfor også få indflydelse på indholdet, eller I kan få et længerevarende samarbejde op at stå med en af aktørerne i projektet. I kan også vælge en mindre udgave, hvor I kun involverer jeres egen klasse gennem et besøg ud af huset eller ude hos jer. Deltagelse i projektet giver jeres skole mulighed for at få workshops/besøg for op til 5000 kr.  – og læg så deroveni de forløb, som I kan søge gennem ULF: det kan give et stort verdensmåls-aftryk på jeres skole.

Hvad skal vi gøre for at være med?
Send en lærer fra jeres skole til udviklingsseminar sammen med andre lærere, naturvejledere, kunstnere og natur/kulturkonsulenter fra hele regionen tirsdag d. 28. april kl. 13-16 på Børnekulturhuset. Her vil I få – og være med til at udvikle – nye metoder og inputs til at arbejde med verdensmålene i skolen.

Tilmelding til projektet og til udviklingsseminaret d. 28. april – samt yderligere oplysninger:
Børnekulturhuset i Aarhus
Astrid Guldhammer
asg [at] aarhus [dot] dk
29204434

BUM – Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland er initiativtager til projektet. Nordlys er støttet af Region Midtjylland og har Kulturprinsen i Viborg som regional tovholder.

Yderligere information
Hent invitationen til print:
Læs mere om projekt NORDLYS her: