Væredygtighedskonference

08.12.2021

Titlen på Væredygtighedskonference på Syddansk Universitet den 21. januar 2022 er ’Aflæring og erkendelser i en krisetid’. Konferencen er relevant for undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Væredygtighed handler om den indre omstilling som en del af den ydre omstilling. 

Til konferencen vil over 25 forskere, kunstnere og praktikere lede efter nogle af de dybereliggende menneskelige årsager til de kriser, vi står overfor som samfund og individer – og du er velkommen til at være med.

Med titlen Aflæring og erkendelser i en krisetid’ stilles der skarpt på fundamentet for vores tænkning og handlinger - bl.a. på skolers og uddannelsesinstitutioners rolle, systemer, metoder og fokus.

Måske skal lærebøgerne skrives om? Måske skal kompetencer og viden måles på andre parametre? Dannelse er blevet “hot” - men hvordan ser dannelse anno 2021 ud?

Relevans for undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne:
En stor del af de oplæg/workshops, der præsenteres på konferencen, omhandler forskning om læring, uddannelse og dannelse, og blandt oplægsholderne er kapaciteter som Nicolaj Elf, Sebastian Mernild og Michael Paulsen. Andre oplæg kan give inspiration til undervisningen omkring FN´s Verdensmål - især med koblinger til de humanistiske fag I forhold til skoler og uddannelsesinstitutioner er der en fare for at dette indre fokus - dannelsen - falder imellem kasserne når viden og kompetencer skal krydses af i læringsplanerne.

Det og meget mere vil man få mulighed for at dykke ned i, og mange sessioner vil endda give mulighed for at man kan relatere det direkte til egen dagligdag og arbejdsprocesser.