Globale gæstelærere

Beskrivelse

Få en gæstelærer fra Afrika, Asien, Mellemøsten eller Sydamerika på besøg. Du kan få en historiefortæller fra Iran eller Guinea, en danser fra Senegal eller Venezuela, en musiker fra Trinidad eller Ghana. Måske har du brug for en, som kan fortælle om vietnamesisk nytår, om vedvarende energi i Nepal eller om, hvordan det er at flygte fra Afghanistan til Danmark.

MUNDUs gæstelærere sætter gang i elevernes sanser og undren. De tager mange metoder i brug, fra sang, dans og fortælling til film.

Gæstelærerne er indvandrere, som taler et letforståeligt dansk.

Aktiviteter

Der kan med fordel anvendes genstandskufferter som supplement til gæstelærerens besøg.
Se udvalg af kufferter på www.mundu.dk eller kontakt os.

Forberedelse

Liste over gæstelærere kan ses på www.mundu.dk
MUNDU - center for global dannelse kommer gerne med forslag til litteratur/links. Kontakt os for inspiration.

Formål

Oplev et pust fra en anden verden og få besøg af en gæstelærer fra f.eks. Indien eller Zimbabwe. Eleverne møder en person, som kan fortælle en personlig beretning fra et andet land og om forskellige udfordringer i forhold til udvikling.

Nogle af jeres elever vil muligvis kunne bruge gæstelæreren som et spejl, mens andre vil opleve at få forudfattede forestillinger afprøvet. Under alle omstændigheder vil et besøg nuancere deres forestillinger om folk fra andre lande. Ved et gæstelærerbesøg kan eleverne være med til at debattere nogle af de store globale spørgsmål, der optager mange mennesker. Det kan handle om FN's 17 Verdensmål, menneskerettigheder, bæredygtig udvikling eller om specifikke levevilkår i nogle af verdens fattigste lande.

Sted

Gæstelæreren kommer ud på jeres skole.