ULF stod for skolesporet på ODM's konference

29.04.2016

Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus (ULF i Aarhus) stod for skolesporet på ODM’s konference i marts i samarbejde med SkoletjenesteNetværk. Her havde ULF sat dagsordenen for en diskussion om læring og dannelse i den åbne skole.

Lektor Lars Geer Hammershøj (DPU, Aarhus Universitet) og Lektor Niels Bjerre Tange (VIA University College, Aarhus) trak linjerne op, og efter en spændende diskussion var der oplæg fra Moesgaard Museum og Den Blå Planet. Moesgaard Museum tog os med i overvejelserne omkring formidlingsstrategien for det nye museum i Skåde bakker, og Den Blå Planet gav deres erfaringer med struktureret supervision af omvisere videre.

Yderligere information
Vil du vide mere om oplæg og erfaringer fra dagen kan du kontakte Malene Lynggaard Thomassen på malyt@aarhus.dk eller Anne Line Svelle på als@aarhus.dk.