ULF fokus på ungdomsuddannelser

06.04.2017

Som en del af ULFs generelle bestræbelser på at være bindeled mellem eksterne læringsmiljøer og uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune, har ULF i Aarhus ansat Mikkel Hollænder som projektmedarbejder med særligt fokus på ungdomsuddannelserne.

Mikkel hjælper kulturinstitutioner og foreninger med at kvalificere og målrette forløb til ungdomsuddannelserne. Og så arbejder han med at rådgive og informere ansatte ved ungdomsuddannelserne i Aarhus Kommune om, at ULF findes og om hvordan ULF og de eksterne læringsforløb kan bruges i det dannende, faglige og pædagogiske perspektiv.

Vi håber, at der I den kommende tid, vil komme mange flere forløb målrettet ungdomsuddannelserne på portalen www.ulfiaarhus.dk, og at underviserne på ungdomsuddannelserne i langt højere grad vil bruge de eksterne læringsmiljøer.

Har du brug for sparring eller information om mulige forløb, kan du kontakte Mikkel på 41874162 eller jhmi [at] aarhus [dot] dk

Yderligere information