Ung uden mobning

Præsentation

UUM arbejder med trivsel i sunde fællesskaber med plads til at være sig selv - og med plads til alle.

Vores mission er, at:

  1. Skabe og vedligeholde rammerne for det tolerante og inkluderende fællesskab, hvor forskelligheder hyldes og hvor der er fysisk og psykisk tryghed for alle i en kultur præget af tillid, tryghed og tolerance
  2. Give fagprofessionelle et fælles afsæt for trivselsarbejdet og for forebyggelse og håndtering af samspilsproblematikker som f.eks. mobning og lignende
  3. Sikre at mobberamte eller mobbetruede fællesskaber og individer får hjælp af kompetente voksne med indsatser der afhjælper problemerne og opfylder Undervisningsmiljølovens krav

I UUM tror vi på styrken i brede samarbejder og på, at vi må arbejde ind i fællesskaberne med de mange for at ramme de få.
Vores tætteste sparringspartnere er førende skoleforskere i Danmark der er med til at sikre, at vi tager afsæt i den nyeste forskning i alt hvad vi foretager os.

Til vores aktiviteter hører blandt andet:

  • Kurser og workshops til fagpersoner og forældre der gør dem i stand til at forebygge og håndtere unges samspilsproblematikker ud fra et fælles og fællesskabsorienteret afsæt
  • Vidensdeling, støtte og rådgivning til fagpersoner og forældre om mobningens mønstre samt konkrete redskaber og metoder der understøtter samarbejde og god dialog.
  • Trivselsforløb for unge

Vi ser mobning som børnenes problem og de voksnes ansvar.
Derfor henvender vi os primært til fagpersoner der arbejder i børn- og ungemiljøer som fx skolen, SFO, fritidsområdet, efterskoler og lærer/pædagoguddannelser.

Pædagogisk profil

Mobning forstår vi som et socialt fænomen, hvis årsager ikke kan tilskrives et enkelt individ.
Et barn, der ikke trives i fællesskabet, skal have hjælp, uanset om det, barnet oplever, kan defineres som mobning eller ej.

Derfor må vi rette blikket mod fællesskabet og undersøge, hvad der er på spil, hvorefter vi kan beslutte hvilke fællesskabsorienterede indsatser, der kan eller bør igangsættes - og hvilken støtte der eventuelt kan gives til enkelte de enkelte børn.

Kontakt
Inge Temple
Formand og projektleder
42954208

Forløb udbudt af Ung uden mobning

Kursus

Tildelt budget
CVR
38867512