KØN - museum for kønnenes kulturhistorie

Præsentation

KØN er et kulturhistorisk museum beliggende i det gamle rådhus i hjertet af Aarhus. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering og etnicitet.

KØN tilbyder undervisningsforløb om køn og ligestilling, seksualitet og krop, demokrati og medborgerskab. 

Vi tilbyder et læringsrum, hvor dialogbaseret undervisning er det bærende, didaktiske princip. Det betyder, at samtale, flerstemmighed og refleksion er vigtige elementer. Vores undervisningsforløb er derfor baseret på elevinddragende aktiviteter. 

Vi arbejder ud fra en normkritisk tilgang. Det handler om at synliggøre normer og sætte dem til debat.  Målet er at skabe et rum, hvor eleverne har mulighed for at sætte de samfundsmæssige normer og værdier, de oplever, op mod kulturhistorien – for på den måde at give dem en oplevelse af kulturel forankring og historisk forandring. Eleverne vil opleve, at de er historieskabte såvel som historieskabende.

Målgruppen er 0.-10. klasse samt ungdomsuddannelserne. 

Vores undervisningstilbud retter sig først og fremmest mod fagene dansk, historie, samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning.

Undervisningsforløbene foregår i museets udstillinger og er af en varighed mellem 1 og 1,5 timer.

Kan du ikke finde et forløb, som passer ind i din undervisningskontekst? Så skriv eller ring til os, og vi skræddersyr et i samarbejde med dig. 

Kontakt undervisning [at] konmuseum [dot] dk eller læs mere på vores hjemmeside www.konmuseum.dk 

 

Kontakt
Pernille Albrechtsen
Formidlingskoordinator
25 45 45 11

Forløb udbudt af KØN - museum for kønnenes kulturhistorie

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsuddannelse