Center for Læring

Præsentation

Center for Læring (CFL)

Center for Læring har læremidler, læringsprocesser og understøttelse af de pædagogiske læringscentre (PLC) som sine kerneområder.

Som underviser kan du bl.a.:

 • Låne analoge læremidler og digitalt udstyr.
 • Få didaktisk rådgivning og vejledning i brug af læremidler.
 • Få inspiration og sparring i forbindelse årsplanlægning, faglig udvikling inden for fagene og udarbejdelse af læringsforløb.

Ønsker du at booke læremidler fra CFL, skal du går ind på https://cicero-web.dk/skoler/DK-675100
Ønsker du overblik over fælles digitale læremidler, kan du finde yderligere oplysninger her på AarhusIntra.

Som læringsvejleder/PLC-vejleder kan du bl.a.:

 • Få vejledning og konsulentbistand i lokal udmøntning af “Bekendtgørelse for folkeskolens pædagogiske læringscentre”.
 • Få introduktion og support i forbindelse med Fælles Bibliotekssystemet Cicero.
 • Få “Kom godt i gang”-vejledning for nyansatte på PLC.
 • Få hjælp til organisering, udvikling og understøttelse af PLC-teamet.
 • Få hjælp til indretning og organisering af det fysiske PLC.
 • Få inspiration til understøttelse og iværksættelse af initiativer, der fremmer læselyst hos børn og unge.
 • Videndele og netværke med de øvrige læringsvejledere i Aarhus Kommune på vores netværksmøder og i vores digitale forum, Google+-gruppen for læringsvejledere.
 • Få svar på en række ad hoc-spørgsmål i forbindelse med din funktion som læringsvejleder på skolens PLC - du ringer/skriver blot.

Som pædagogisk medarbejder i dagtilbud kan du bl.a.:

 • Låne pædagogiske læreplanskasser og digitalt udstyr.
   

Du og dit team er velkommen til at kigge forbi eller kontakte os (se “Kontaktpersoner i Center for Læring” længere nede på siden). Vi anbefaler, at du booker en tid, hvis du har brug for vejledning eller sparring.

Kontakt:
Center for Læring
Louisevej 29
8220 Brabrand

Tlf.nr.: 87 13 97 55
E-mail: cfl@mbu.aarhus.dk

Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-13.00

Kontakt
Lisbeth Thue Hansen
Læringskonsulent
24792906
Træffetid 8.00-16.00 dagligt - bestil tid til vejledning og booking af lokale
Janne Møller Nielsen
Læringskonsulent
41890944
Træffetid 8.00-16.00
Ilsemarie Blach Bærentzen
Pædagogisk konsulent 0 - 6 år
515759595

Forløb udbudt af Center for Læring

Dagtilbud

Grundskole

Kursus

Nyheder

Relationskompetence

12.08.2019

Lærerens relationer til eleverne er vigtige for elevernes læring og trivsel. Men hvad vil det sige...

Læs mere