Børnekulissen

Præsentation

I Børnekulissen tilbyder vi aktionslæringsforløb, som indeholder teateroplevelser, fortælleworkshops og personaleworkshops for pædagogiske medarbejdere og konsulenter tilknyttet dagtilbud.

Vi ønsker at medvirke til barnets personlige udvikling, trivsel og dannelse ved at bruge legen, fortællingen, musikken og dramaet som brændstof.

I forløbene har pædagogiske medarbejdere mulighed for at arbejde med institutionens pædagogiske, æstetiske og fysiske læringsmiljø. Der tages afsæt i den pædagogiske læreplan ud fra et helhedsorienteret perspektiv med særlig vægt på læreplanstemaerne om æstetik, fællesskab og kultur, sprog og kommunikation samt krop, sanser og bevægelse.

I læringsforløbene med børnene bruger vi konkreter i form af rekvisitter og artefakter til at fortælle historier med. Børnene er meddigtere af fortællinger gennem krop, sang, leg og bevægelse, og der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Forløbene varetages af Børnekulissens teaterkonsulent Ditte Aarup Johnsen og kan både foregå i det nyindrettede Eventyrrum på Center for læring i Brabrand og i den enkelte institution eller legestue.

 

Læs mere om Børnekulissens aktionslæringsforløb Hop ind i historien 

Læs mere om Børnekulissens personaleworkshop HER

Se eksempler på sanglege fra den gratis App Kif kaf kuffert til iPad og telefon

Hej hej med dig 

Hej og ho på bølgen blå

Skoven er fuld af..

Kif kaf kuffert

Læs mere om app'en: Kif kaf kuffert app  

Kontakt
Ditte Aarup Johnsen
Teaterkonsulent
41890943

Forløb udbudt af Børnekulissen

Dagtilbud

Kursus

Tildelt budget