AARHUS TECH

Præsentation

AARHUS TECH er en selvejende institution, der udbyder uddannelser og kurser, som kan opdeles i 4 hovedområder:

  • Erhvervsuddannelser
  • EUX
  • Gymnasier
  • Voksen- og efteruddannelser

AARHUS TECHs vigtigste opgave er at udbyde de uddannelser og kurser, som de uddannelsessøgende og erhvervslivet i Østjylland har behov for. Som erhvervslivets skole er det vores mål at gøre viden til erhvervskompetence og sørge for, at de uddannelsessøgende får den bedste undervisning til brug i deres fremtidige karriere. På den måde kan vi være med til at sikre, at erhvervslivet får medarbejdere med de rigtige kompetenceprofiler. AARHUS TECH har - som selvejende institution - en bestyrelse, der har tilknytning til det lokale erhvervsliv og de brancheområder, som skolen dækker. Arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Skolen i tal:

  • 30 erhvervsuddannelser
  • Fire gymnasier
  • En lang række forskellige efteruddannelseskurser
  • Kurser for ca. 5.500 elever i 8., 9. og 10. klasse
  • 3.550 årselever, studerende og kursister
  • 600 medarbejdere

Pædagogisk profil

Vi har en læringskultur, der har fokus på høj faglighed og med anerkendelse som det bærende princip.

Kontakt
Thomas Skipper
61987530

Forløb udbudt af AARHUS TECH

Grundskole

Tildelt budget
CVR
39747510